top of page
DEVENIR MÉCÈNE D'ARTE FLAMENCO, C'EST L'OCCASION DE VOUS IMPLIQUER DANS DES ACTIONS CULTURELLES À FORT RAYONNEMENT MÉDIATIQUE, RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL.

 

En associant votre image à Feria Flamenca, vous mettez en avant votre éthique, vos valeurs culturelles et participez à l'attractivité du territoire.

Soutenir Feria Flamenca, c'est permettre à cet événement incontournable du Flamenco, d'améliorer les conditions d'accueil des festivaliers, des artistes et proposer de nouveaux rendez-vous.

 

Contact

+32 (0) 0476 77 23 42

admin@feria-flamenca.be

Word sponsor

SPONSOR WORDEN VAN DE FERIA FLAMENCA IS EEN KANS OM DEEL TE NEMEN AAN CULTURELE ACTIES MET EEN STERK MEDIA- EN REGIONAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL BEREIK.

 

Door uw imago te associëren met Feria Flamenca, benadrukt u uw ethiek, uw culturele waarden en neemt u deel aan de aantrekkelijkheid van het gebied.

Feria Flamenca steunen betekent dat dit essentiële Flamenco-evenement de ontvangstomstandigheden voor festivalgangers en artiesten kan verbeteren en nieuwe afspraken kan aanbieden.

 

Contact

+32 (0) 0476 77 23 42

admin@feria-flamenca.be

8 - 9  SEPT

2023

Koningin Astridplein

1090 Jette

Rond de Feria Flamenca

Officiële website Feria flamenca

bottom of page